Rendement in opleidingen en trainingen

   Wat is het?

   Hoe werkt het?

   Voorbeelden
 
   Meer informatie

Hoe werkt het?
De trainee doorloopt kiest zelf een aantal competenties die hij of zij wil ontwikkelen (intake). Vervolgens doorloopt hij een vragenlijst, welke is gebaseerd op de gekozen competenties. Aan de hand van de vragen beoordeelt hij zijn eigen vaardigheden die inzichtelijk worden gemaakt in een rapport. Daarna vraagt de deelnemer minimaal drie mensen die hem en zijn manier van werken goed kennen om feedback. Hierdoor geven de resultaten een realistisch beeld van de deelnemer.
De uitslag wordt overzichtelijk gepresenteerd. De trainee kan snel en gemakkelijk prioriteiten aanbrengen in zijn ontwikkelingsbehoeften. Hij ziet wat zijn sterke punten zijn en aan welke onderdelen hij nog moet werken. Met het instrument krijgt de trainee dus op een eenvoudige manier zicht op zijn leerpunten. Hij weet precies wat de training hem heeft opgeleverd.

 

Voordelen

Het instrument kent vele voordelen:
  • Laagdrempelig en toegankelijk
  • Direct en snel toepasbaar
  • Inzetbaar voor brede doelgroep
  • Volledig op maat, passend bij uw behoeften
  • Feedback van anderen geeft een meer realistisch beeld
  • Doorgemaakte ontwikkeling te volgen door herhaalde meting
  • Totale proces is volledig geautomatiseerd, deelnemers houden zelf de controle

Home

 


Home